info@master-magnum.com

Coaching and Education

Guidance, Support, and Knowledge to achieve your goals

Voor Nederlands, gebruik de slider

Artistic Direction

Providing vision and guidance for (stage) performances of any kind, to touch and captivate your audience with your event, video, or performance.

Starting from   

€ 79,- / h


Judging and Supervision

Offering a uniquely Objective Judging System for your dance battles or competition.

Starting from   

€ 259,-


Dance Coaching

Providing the expertise and practical advise to improve the efficiency and results of your dance training, or that of your students.

Starting from   

€ 49,- / h


Dance Education

The most fundamental practical education of Dance, including: how to factually measure dancing, emotional influences and misdirection, effective training methods, and many others.

Starting from   

€ 429,-

The exact customization and detailing of each service is to be determined by your situation. 

Coaching en Onderwijs

Leiding, Support en Kennis om uw doelen te bereiken

For English, use the slider

Artistiek Leiding

Het voorzien van visie en leiding voor iedere soort (podium-) opreden, om het publiek van uw event, video of optreden te kunnen raken en intrigeren.

vanaf  

€ 79,- / h


Jurering en Supervisie

Het implementeren van het uniek Objectief Jureer Systeem voor uw dans battle of competitie. 

vanaf  

€ 259,-


Dans Coaching

Het verlenen van expertise en praktisch advies om de efficiëntie en resultaat te verbeteren van uw dans training, of die van uw studenten.

vanaf  

€ 49,- / h


Dans Onderwijs

Het meest fundamenteel praktisch onderwijs in Dans, met inbegrip van: hoe je Dans feitelijk kan meten, de emotionele invloeden en misleidingen, effectieve trainingsmethoden en veel meer. 

vanaf  

€ 429,-

De exacte specificaties en details van iedere dienst zal bepaald worden aan de hand van uw situatie.